Witamy w Geoportalu Powiatu Krośnieńskiego. Zapraszamy do korzystania z naszych serwisów.
zmień wielkość tekstu:

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III „Społeczeństwo informacyjne”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.582.466,40 PLN i sfinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych Powiatu Krośnieńskiego i dotacji celowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, co łącznie stanowi wkład własny Beneficjenta.

Charakterystykę kosztów inwestycji oraz ich zgodność z „Podręcznikiem kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013” prezentuje poniższe zestawienie:

 

Kategoria kosztowa
(koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)
Kwota brutto (zł)

Udział wartości projektu (%)

Sporządzenie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie (koszty   kwalifikowalne i niekwalifikowalne razem)

31.980,00

1,24

Sporządzenie dokumentacji technicznej

23.370,00

0,91

Zakup serwerów wraz z osprzętem, zestawów komputerowych i oprogramowania podstawowego

515.820,40

19,97

Budowa nowych i dostosowanie istniejących baz danych do zasilenia systemu – usługi

1.520.000,00

58,86

Budowa rozwiązań aplikacyjnych i portali - dostawy

180.000,00

6,97

Wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali - usługi

249.550,00

9,66

Nadzór inwestorski

53.136,00

2,06

 Promocja projektu

8.610,00

0,33

 Podsumowanie: 2.582.466,40 100,00
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
x