Witamy w Geoportalu Powiatu Krośnieńskiego. Zapraszamy do korzystania z naszych serwisów.
zmień wielkość tekstu:

Dane przestrzenne dedykowane mieszkańcom powiatu.

W ramach portalu SIP zebrano i opublikowano zbiór danych przestrzennych obejmujący informacje istotne z punktu widzenia mieszkańca powiatu.

Aby uzyskać do nich dostęp przejdź do serwisu - Portal Interaktywnego Planu Powiatu.

Dostępne w ramach serwisu dane mapowe obejmują między innymi:

 • Punkty  adresowe,
 • Obiekty użyteczności publicznej,
 • Apteki,
 • Kluby sportowe,
 • Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe,
 • Publiczne szkoły i placówki oświatowe,
 • Placówki służby zdrowia,
 • Stowarzyszenia,
 • Stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • Uczniowskie kluby sportowe.

Wyżej wymienione rejestry możemy wyświetlać na tle danych referencyjnych, obejmujących:

 • Drogi,
 • Ulice,
 • Granice gmin,
 • Działki,
 • Budynki,
 • Obręby,
 • Jednostki ewidencyjne,
 • Ortofotomapę,
 • Mapę topograficzną.

W ramach interaktywnej mapy, możemy wyświetlać informacje opisowe o obiektach wskazanych na mapie,