Witamy w Geoportalu Powiatu Krośnieńskiego. Zapraszamy do korzystania z naszych serwisów.
zmień wielkość tekstu:

Opracowane zbiory danych

W trakcie budowy systemu SIP duży nacisk położono na przygotowanie zbiorów danych, którymi system został zasilony. Uporządkowaniu, dostosowaniu lub informatyzacji poddanych zostało ponad 40 różnorodnych zbiorów danych przestrzennych, ewidencji oraz rejestrów publicznych. W wyniku tych działań utworzono wynikowe warstwy tematyczne, podzielone na trzy zasadnicze grupy:

 • zasób danych podstawowych (referencyjnych), do których zaliczyć można:
  • ewidencję gruntów i budynków, w szczególności numeryczną mapę ewidencyjną,
  • bazę danych obiektów topograficznych oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia technicznego,
  • bazę danych osi dróg i ulic oraz lokalizacji numerów adresowych,
  • ortofotomapę,
 • repozytorium danych tematycznych, do których zaliczono:
  • publiczne rejestry, ewidencje i wykazy pochodzące z kilku wydziałów Starostwa Powiatowego w Krośnie (m.in.: warstwy lokalizacji różnorodnych decyzji administracyjnych, ewidencje nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, wykazy obiektów użyteczności publicznej, obiekty tworzące mapę turystyczną powiatu),
  • pochodzące z Gmin powiatu krośnieńskiego obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (jako załączniki graficzne w postaci rastrowej oraz jako mapy obiektowe),
  • inne mapy i opracowania tematyczne (np. mapy: glebowo-rolnicza, geologiczna, hydrograficzna, geośrodowiskowa, geologiczno-gospodarcza),
 • zasób metadanych geoinformacyjnych:
  • opracowane dla wszystkich zgromadzonych w SIP warstw tematycznych i baz danych zbiory metadanych w oparciu o przepisy wykonawcze Dyrektywy INSPIRE.

Część danych opracowanych w ramach projektu dostępna jest tylko dla użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych rejestrowanych (posiadających odpowiednie uprawnienia), gdyż zawiera informacje wrażliwe (np. dane osobowe) lub też takie, których udostępnianie związane jest z naliczeniem opłat urzędowych.

Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
x