Witamy w Geoportalu Powiatu Krośnieńskiego. Zapraszamy do korzystania z naszych serwisów.
zmień wielkość tekstu:

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim” jest budowa systemu informatycznego wyposażonego w zinformatyzowane zasoby informacyjne z obszaru powiatu krośnieńskiego, wspomagającego działania związane z zarządzaniem jednostką samorządową oraz zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych w formie elektronicznej (on- line), szczególnie tych związanych z udostępnianiem informacji przestrzennej.

Ze względu na zaplanowany charakter projektu (back-office) wdrożenie obejmowało przede wszystkim budowę systemu wewnątrz struktury Starostwa Powiatowego w Krośnie wspomagającego działania związane z wykonywaniem zadań statutowych i usprawniającego przepływ informacji wewnątrz komórek organizacyjnych, a także pomiędzy nimi, a w dalszej kolejności umożliwiając świadczenie na zewnątrz usług związanych z informacją przestrzenną, czyli działaniami na zewnątrz organizacji (elementy front – office).

Realizacja projektu przyczynić się ma do przyśpieszenia wdrażania struktur społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz zwiększenie efektywności działania administracji publicznej odpowiedzialnej za rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Pośrednio wdrożenie systemu, poprzez zapewnienie dostępu on-line do baz danych i informacji przestrzennej, przyczynić się ma także do usprawnienia działań prowadzonych przez służby porządkowe, ratownicze i straże, zwiększając tym samym szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne mieszkańców.

Cele szczegółowe projektu to:

  • stworzenie systemu zawierającego dane przestrzenne i opisowe (podstawowe i tematyczne bazy danych), zintegrowane w jednym miejscu, przy zapewnieniu optymalnych procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu,
  • zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych, wiarygodnych i kompletnych danych i informacji dotyczących przestrzeni geograficznej powiatu i stanu jego zagospodarowania pracownikom Starostwa Powiatowego w Krośnie, jego jednostkom organizacyjnym i Gminom powiatu krośnieńskiego oraz społeczeństwu, podmiotom gospodarczym i instytucjom współpracującym (za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, wewnętrznych - Intranet i zewnętrznych - Internet),
  • dostarczenie użytkownikom narzędzi umożliwiających zarówno dostęp do informacji o przestrzeni, jak i różnorodne analizy zintegrowanych informacji pochodzących z wielu zasobów.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
x