Kurs wprowadzający do systemów informacji geograficznej - GIS

Kurs prezentuje sposób korzystania z geoportalu